Troostkado verzendt bestellingen van haar klanten CO2 neutraal

FotoAls logistieke dienstverlener neemt de GLS Group haar verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu en de maatschappij heel serieus. Daarom is de GLS Group in 2008 gestart met het duurzaamheidsinitiatief ThinkGreen. Met bescheiden trots brengen wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. 

Wist u dat ...
... GLS Netherlands vanaf januari 2021 haar volledige CO2-uitstoot compenseert? Dat betekent voor u dus 100% klimaatneutraal verzenden! Compensatie vindt plaats via investeringen in verschillende gecertificeerde (klimaat)projecten in binnen- én buitenland. Hierbij zijn lokale partijen betrokken en mede daardoor leveren de projecten een zichtbaar duurzame bijdrage aan de lokale gemeenschappen.

Onze projecten in het kort:

  • In Oeganda investeert GLS in de lokale productie van efficiënte houtovens. Voor deze 'cookstoves' is 50% minder hout nodig en er komt minder rook vrij tijdens het koken. Dat is beter voor de gezondheid en het gaat ontbossing tegen.
  • Bosbehoud Jacundá in Brazilië. Dit project zet zich in voor de instandhouding en het behoud van de biodiversiteit van het Braziliaanse Jacundá-bos. 
  • Financiering van biogasinstallaties op verschillende locaties in Nederland. Dit biogasproject helpt veebedrijven binnen de overheidsnorm te blijven m.b.t. stikstoflimieten. Mest wordt gebruikt om energie op te wekken.

Duurzame oplossingen binnen GLS 
Daarnaast reduceren we onze eigen uitstoot met diverse milieuvriendelijke oplossingen, waaronder de inzet van elektrische voertuigen in de grootste binnensteden van ons land. Bovendien verduurzamen we onze depots en voeren we verbeteringen door binnen de operationele en transportprocedures. Ook neemt GLS Netherlands deel aan het Lean & Green-programma om de logistieke processen te optimaliseren en tegelijkertijd duurzamer te werken. 

Samen klimaatneutraal
Het compenseren en reduceren van de CO2-uitstoot, verantwoordelijk gebruik van (transport)middelen en het optimaliseren van de afvalverwerking vergt investeringen. Investeringen in duurzame oplossingen en innovatieve projecten, nieuwe technologieën, processen en concepten. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met onze klanten, ook duurzaamheid vraagt om partnership. 

Meer weten over onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid? Neem een kijkje op: https://gls-group.eu/NL/nl/over-ons/gls-group/duurzaamheid.html

Met vriendelijke groet,


GLS Netherlands